PUPUH BALAKBAK

by amdani on 03:50 AM, 02-May-13

Category: Pupuh

PUPUH BALAKBAK bertemakan lawak, banyolan tentang kehidupan sehari-hari.

Pupuh ini ter masuk kata gori sekar alit

PUPUH BALABAK terdiri dari tiga baris dengan pola irama

Baris pertama (15-é)

Baris kedua (15é)

Baris ketiga (15-é)

Contoh PUPUH BALAKBAK

Aya warung sisi jalan ramé pisan, Citaméng (15-é)

Awéwéna luas-luis los ka dapur, ngagoréng (15-é)

Lalakina los ka pipir nyoo monyét, nyanggéréng (15-é)

contoh lainnya:

DAYEUH BANDUNG

Dayeuh Bandung kiwari teuing ku rame-araheng,

gedong-gedong pajangkung-jangkung wangunna-alagreng,

tutumpakan-tutumpakan balawiri lalar liwat-garandeng

Share on Facebook Share on Twitter

Comments

No comments yet. Why not make the first one!

New Comment

[Sign In]
Name:

Email:

Comment:
(You can use BBCode)

Security:
Enable Images